Угода користувача

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (оферта)

на замовлення, придбання, продаж та доставку товарів

Цей договір між інтернет-сайтом ribatsky.com.ua, надалі «Продавець» та користувачем послугами інтернет-сайту, надалі - «Замовник», є публічним договором на замовлення, придбання та доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів з інтернет-сайту ribatsky.com.ua. Замовник, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на таких умовах.


1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення - рішення Замовника замовити товар та його доставку, оформлене в інтернет-магазині, та/або доручення на придбання та доставку товарів.


2. Загальні положення

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину ribatsky.com.ua фізичній особі (далі – Замовник) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладання договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.3. Оформленням Замовлення Замовник підтверджує узгодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови оферти) шляхом оформлення Замовлення, Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений та згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних; дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, визначені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

3. Ціна товару

3.1. На кожну позицію товару вказано на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлені товари, Продавець зобов'язується проінформувати Замовника про зміну ціни товару.

3.4. Замовник має право підтвердити або анулювати замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Замовником Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Замовника під час оформлення замовлення Оператором.

3.7. Зобов'язання Замовника щодо оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.


4. Оформлення замовлення

4.1. Замовлення Товару здійснюється Замовником через Оператора або сервіс сайту Інтернет-магазину ribatsky.com.ua.

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Замовник зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по-батькові Замовника або вказаної ним особи (отримувача);

4.2.2. адресу, якою слід доставити товар;

4.2.3. Адреса електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Замовником Товару зазначаються в кошику Замовника на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запитати її у Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при купівлі товарів.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора Замовник зобов'язується надати інформацію, зазначену у п. 4.2. справжньої Оферти.

4.6. Прийняття Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або під час оформлення Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Замовника реєструються в базі даних продавця.

4.7. Замовник відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між продавцем та замовником вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Замовнику касового чи товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату товару.


5. Доставка і передача товару покупцю.

5.1. Способи, порядок, вартість та строки доставки товарів вказані на сайті www.ribatsky.com.ua. Порядок та умови доставки замовленого товару Замовник узгоджує з оператором інтернет-магазину у момент оформлення покупки.

5.2. Доставка товару здійснюється власними силами або за рахунок Замовника відповідно до умов доставки або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.3. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника перевізника/кур'єра перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.4. Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом у товарному чеку та/або замовленні або ТТН на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, його якості, зовнішнього вигляду та комплектності товару.


6. Повернення товару

6.1. Замовник не має права відмовитись від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно споживачем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри тощо). Підтвердженням того, що товар має індивідуально визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, зазначених в інтернет-магазині.

6.2. Повернення товару у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною продавцем ribatsky.com.ua.


7. Відповідальності сторін

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених у рамках Сервісу ribatsky.com.ua та придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у разі надання Замовником недостовірної чи неправдивої інформації.

7.3. Продавець та Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4. Продавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі продавця та/або замовника після ув'язнення справжньої угоди. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.


Продавець:

Платник податку на спрощену систему оподаткування

Повідомлення про файли Cookie

На цьому сайті використовуються файли cookie. Натисніть кнопку "Погоджуюсь", щоб дати свою згоду на використання cookie відповідно до політики конфіденційності Політика безпеки